Shanty en folk

Shanty en folk met Cees en John

We zijn weer terug met SHANTY EN FOLK op vandaagradio.nl. vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur  kunt u weer elke vrijdagavond luisteren naar speciaal voor u geselecteerde shanty- en folknummers.

Vaak krijgen we de vraag “wat zijn shanties” . Kortweg shanties zijn werkliederen die werden gezongen op de grote zeilschepen om het ritme van het gezamenlijke werk aan te geven. De Voorzanger ( Shantyman) zong een lied en de bemanning viel in op de momenten waarop kracht gezet moest worden. De werkzaamheden waren zeer verschillend en vroegen om een andere krachtsinspanning dus hadden die een eigen ritme wat terug te vinden is in de verschillende shanties.

Natuurlijk werden er in de vrije tijd ook populaire deuntjes en ballads enz. gezongen die de zeelui op hun reizen oppikten.

Veel van de liederen zijn bewaard gebleven als volksliedjes. In de Angelsaksische landen beter bekent als Folk. Volgens de Pop Encyclopedie Oor “wordt onder folk doorgaans verstaan het geheel van arbeids-, liefdes-, drink-, dans-, klaag-. patriottische-, en religieuze muziek dat onder het volk ontstaan en doorgegeven wordt aan volgende generaties”. De term folk wordt vooral gebruikt voor oude volksliederen die al of niet bewerkt worden gezongen door hedendaagse artiesten.

En daar gaan we u elke week twee uur lang van laten genieten!

 

Gemist : 

 

Heeft u vragen of suggesties laat het ons weten via het formulier op de website of stuur een mail naar

Mail uw vraag aan de programma maker !

 


    vandaagradio.nl

    GRATIS
    BEKIJK